Primitivo sa zmenilo na Perfetto, prečítajte si o našej zmene!

0
Tvoj košík je momentálne prázdny

Bitcoin a Lightning Network: Ako používať bitcoin na okamžité platby

5. 10. 2023Perfetto

Prečo bitcoin vlastne vznikol?

Bitcoin je najstaršia a najpoužívanejšia kryptomena na svete, ktorá vznikla okolo roku 2009 a bola založená anonymným programátorom alebo skupinou anonymných programátorov pod pseudonymom Satoshi Nakamoto. Za jej vznikom stála myšlienka vytvoriť decentralizovanú jednotku, ktorá by ľuďom po celom svete umožnila medzi sebou pseudoanonymne a priamo obchodovať, komunikovať, platiť a iné.

Bitcoin funguje na princípe peer-to-peer (P2P), čo znamená rovný s rovným a je takmer nemožné, aby tieto transakcie medzi jednotlivcami niekto špehoval alebo ich zmanipuloval. Bitcoin je však komplikovaná téma a nejde len tak ľahko vysvetliť. Ľudia znalí v tejto oblasti by o bitcoine mohli napísať stovky až tisíce článkov. Porozumieť bitcoinu si vyžaduje isté časové aj duševné úsilie, ale my sme presvedčení, že stojí zato, tejto téme venovať čas.

V tomto článku sa preto zameriame na používanie bitcoinu ako platidla, prečo je možné a ako je možné bitcoinom platiť aj okamžite.

no image

Ako sa pri platení pomocou bitcoinu využíva technológia blockchain

Ale poďme pekne od Adama. Prečo je vôbec možné platiť Bitcoinom? Pretože je to dátová štruktúra, ktorá je deliteľná, je ju možné preposielať a má svoju hodnotu. Hodnotu získava na základe viacerých vlastností ako napríklad vzácnosť, overiteľnosť a nemennosť záznamov. Vrelo odporúčame nasledujúce video, ak sa chcete naozaj dozvedieť, čo dáva bitcoinu jeho hodnotu.

Bitcoin teda má vlastnosti, ktoré nám umožňujú ním platiť. Ale ako sa ním zaplatiť dá, keďže ho nedržíme na bankových účtoch alebo vo fyzickej podobe? Umožňuje to technológia nazývaná blockchain. Veľmi jednoducho povedané blockchain je digitálna účtovná kniha, v ktorej sú uchovávané záznamy o bitcoinových transakciách. Pre lepšie pochopenie blockchainu odporúčame toto video, odkiaľ sme získali aj nižšie uvedený obrázok.

Blockchain vyzerá približne takto:

bitcoin 2

Na obrázku vidíme graficky znázornený blockchain. Jednotlivé bloky sú označené číslami 1, 2, 3 a medzi nimi vidíme prepojenie v podobe reťaze (chain). Každý blok obsahuje dáta. Tieto dáta sa líšia podľa toho, o aký typ blockchainu ide. Bitcoinový blockchain obsahuje údaje o adrese odosielateľa, o adrese príjemcu a o množstve odosielaného bitcoinu. Bitcoin sa delí a odosiela v jednotkách s názvom satoshi. Jeden satoshi je najmenšia jednotka bitcoinu, presnejšie povedané je to jedna stomilióntina bitcoinu.

Mnohí sa boja používať bitcoin, pretože si myslia, že technológiu blockchain je možné ľahko napadnúť a zneužiť. Ale v údajoch obsiahnutých v blockchaine sa práve preto nachádza hash. Hash je proste „odtlačok prsta“ daného bloku a slúži ako jedinečný identifikátor. Aby bola jasne identifikovateľná aj následnosť, každý blok obsahuje aj hash predchádzajúceho bloku (previous hash). Prostredníctvom hashov bloky na seba odkazujú a vytvárajú tak štruktúru samotného blockchainu.

Okrem toho je blockchain ošetrený mechanizmom PoW (proof-of-work). PoW je vlastne dôkaz o výkone, v tomto prípade výpočtovom, ktorý miner (ťažiar) musí vynaložiť, aby mohol vytvoriť nový blok. Na základe toho mu prináleží odmena (fee) z danej transakcie. PoW znamená aj dôkaz práce. Ide o prácu, ktorú miner vykoná na svojom hardvérovom zariadení, aby mohol vyriešiť „hlavolam“ na vytvorenie nového bloku. Hlavolamom to nazývame preto, lebo úloha vytvorenia bloku je náročná a nie je možná bez dostatočného výkonu počítača. A takisto platí, že kto skôr príde a hlavolam vyrieši, tomu prináleží odmena. Týmto automaticky ostatným znemožní blok vyťažiť alebo vytvoriť duplicitné bloky. Ďalší mineri správnosť transakcie skontrolujú a potvrdia.

A keďže vykázať PoW trvá približne 10 minút, závisí aj od odmeny a teda dĺžky, ktorú nastavíte, bude vaša transakcia spracovaná behom desiatok minút, niekoľkých hodín, no možno až dní. Práve kvôli týmto opatreniam by sa mohlo zdať, že bitcoin nie je možné využiť na okamžité úhrady, ako sme na ne zvyknutí pri platbe kartou. No ale, ako riešenie bitcoin ponúka technológiu Bitcoin Lightning Network.

Bitcoin Lightning Network

Najlepšie bude, ak si Bitcoin Lightning Network vysvetlíme pomocou obrázka:

bitcoin 3

Úplne dole vidíte už spomínaný bitcoinový blockchain. Sieť nad ním na druhej úrovni „Layer 2„ nazývame Bitcoin Lightning Network. Zrozumiteľne povedané, Lightning Network je sieť na „bleskové“ platby využívajúca bitcoin s minimálnymi poplatkami a je odvodená priamo z blockchainu. Lightning Network bol pôvodne vymyslený pre malé platby, ktoré by bolo možné vykonávať veľmi rýchlo a opakovane, a tak aby dátovo nezaťažovali hlavnú bitcoinovú vrstvu. Tieto platby nemusia čakať na mechanizmus PoW, keďže už boli vyťažené v rámci blockchainu. Ako rýchly úvod do Bitcoin Lightning Network odporúčame video z kanála Simply Explained.

A aby ste lightningové platby mohli využívať, je potrebný otvorený platobný kanál. Na vyššie uvedenom obrázku sú kanály znázornené rôznofarebnými šípkami. Ako už aj samotné šípky naznačujú, kanály môžu byť obojsmerné, to znamená, že môžu platby prijímať aj odosielať, ale vždy len do takej výšky, aká je na kanáli nastavená. Ak používate kanál, na ktorom je nastavená hodnota 0,1 bitcoinu, nebudete na ňom môcť uhradiť platbu v hodnote 0,15 bitcoinu. A takisto súčet platieb na obidvoch stranách kanála nesmie prevyšovať hodnotu alebo kapacitu nastavenú pre daný kanál. Ak Mike zaplatí za svoje raňajky v kaviarni 0,02 bitcoinu prostredníctvom kanála, ktorý má kapacitu 0,03 bitcoinu, nebude môcť znovu zaplatiť 0,02 bitcoinu na tom istom kanáli, petože by to prevýšilo jeho kapacitu. Príklad uvádzame na obrázku nižšie:

bitcoin 4

Prostriedky z lightning kanálov sa v prípade ich zatvorenia vrátia späť do blockchainu. Ak zatvoríte kanál o hodnote 0,1 bitcoinu, celá jeho hodnota sa vráti do blockchainu, kde ju mineri môžu znovu vyťažiť.

A určite ste si všimli aj tie bodky alebo uzly medzi kanálmi. Nazývajú sa lightning nodes. Nebudeme zachádzať úplne do detailov, čo presne sú lightning nodes. Ide totiž o veľmi komplikovanú tému, ktorá si zaslúži prinajmenšom svoj vlastný článok. V skratke povieme len toľko, že na nich „beží“ Lightning Network. Ako bežný blockchain „beží“ na full nodes, čo sú hardvérové zariadenia pripojené k bitcoinovej sieti, tak z nich sú odvodené lightning nodes, bez ktorých by sieť Bitcoin Lightning Network nemohla fungovať. Pre lepšiu ilustráciu uvádzame ešte jeden obrázok:

bitcoin 5

Ak by ste sa o sieti Bitcoin Lightning Network chceli dozvedieť niečo viac aj v „zrozumiteľnejšom“ jazyku, vychýrený Bitcoinovej Kanál má presne to, čo potrebujete.

Ako používať bitcoin pri platbe v e-shope?

Absolútne základy by sme mali, ale prečo to tu spomíname? Náš e-shop ponúka možnosť zaplatiť objednávku prostredníctvom on-chain platby, ale aj prostredníctvom Lightning Network. Túto možnosť u nás spravuje HYDRANODE. Starajú sa o bezpečnosť, nepretržitý chod kanálov a prevádzkujú aj vlastný node. Výsledkom čoho je veľmi jednoduchý a pre používateľov prívetivý platobný terminál. Stačí vybrať príslušnú možnosť platby a zaplatiť bitcoinom naskenovaním QR kódu.

bitcoin 6
bitcoin 7
Zdroje pre vzdelávanie a viac informácií: